V zvezi izdelave študije poplavnosti je naročnik, Mestna Občina Koper na našem podjetju naročila geodetske meritve – izmera prečnih profilov struge in brežin obravnavanega območja na reki Rižani.

Študija poplavnosti se izvaja zaradi načrtovanja novih prostorskih ureditev na območju poplav in z njimi povezane erozije, kjer že obstajajo elementi ogroženosti.  V okviru obdelav bo obdelan vodotok Rižana z iztočnimi deli pritokov. Pri tem se kot robni pogoji opredeljujejo profili nad izvirom Rižane
( gorvodno ), mehki prag nad območjem Sermin ( dolvodno ), Škocjanski zaton ( dolvodno ) in magistralna cesta Koper – Kozina ( desni breg ). Na podlagi geodetskih meritev se bo izdelal nov hidrološki model, polni 2D hidravlični model za celotno obravnavano območje, izdelala se bo karta poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti trenutnega stanja in opredelitev omilitvenih ukrepov.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja