Ob večjih padavinah potok Kopačnica močno naraste in prestopi bregove ter ogroža brečine kmetijskih površin, cestne in gospodarske infrastrukture. V pripravi je projektna naloga v zvezi poplavne ogroženosti območja v dolžini cca. 2500 m.
Za potrebe projektiranja in izvedbo potrebne študije je naše podjetje izvajalo potrebne geodetske meritve na celotnem območju obdelave in sicer izdelava geodetskega načrta obstoječega stanja, izmera prečnih profilov vodotoka in na pritokih.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja