07 Mar 2013
četrtek, 7 marca, 2013

S čim se ukvarjamo

četrtek, 7 marca, 2013

Izvajamo geodetske storitve s področja zemljiškega katastra, katastra stavb in inženirske geodezije, svetovanje pri urejanju zemljiško katastrskega in zemljiškoknjižnega stanja. Vaša vprašanja so naši izzivi, pomagali vam bomo do rešitve.

O avtorju