11 Mar 2022
petek, 11 marca, 2022

Izgradnja Tolminske obvoznice se je začela, geodetske meritve

petek, 11 marca, 2022

V Tolminu so pričeli z gradbenimi deli na trasi dolgo pričakovane obvoznice. Tolminska obvoznica bo potekala po jugovzhodnem obrobju Tolmina, od pokopališča do navezave na obstoječo cesto proti Mostu na Soči. Dolžina celotne trase je 1,5 kilometra. Izvedene bodo tri krožišča in eno križišče, most čez Tolminko ter dva podhoda – eden samo za kolesarje.. preberi več →

Gradbeno podjetje Posočje d.o.o. iz Tolmina je zaključilo gradbena dela na novem poslovnem objektu » Market Brda » na Dobrovem v Goriških Brdih kateri je bil pred kratkim tudi odprt. Investitor projekta je družba Kmetijska zadruga Tolmin z.o.o. Dobrovo. V novem objektu je sodobna trgovina z živili, bar in manjša restavracija, pred objektom pa urejen.. preberi več →

11 Jan 2022
torek, 11 januarja, 2022

Nova multimodalna točka na železniški postaji Most na Soči – geodetske meritve

torek, 11 januarja, 2022

V Sloveniji se vzpostavlja zakonska podlaga za izvajanje javne službe na področju informiranja uporabnikov javnega potniškega prometa v zvezi z multimodalno mobilnostjo. Med uporabniki so posebej izpostavljene varovane kategorije oseb, torej predšolski otroci, šoloobvezni otroci, dijaki, skupine otrok, osebe z otroki, starejše osebe in ostale skupine gibalno oviranih oseb. Multimodalna točka se postavlja na območjih, ki.. preberi več →