22 Maj 2018
torek, 22 maja, 2018

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v Bovcu – geodetske meritve

torek, 22 maja, 2018

Občina Bovec je za izvedbo projekta ustanovila Javno podjetje za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec, ki bo skrbelo tudi za upravljanje s sistemom. Sistem DOLB v Bovcu bo umeščen v najbolj strnjen del naselja, od industrijske cone do središča mesta. Toplovod bo dolg 1.614 metrov. Skupna vrednost investicije brez DDV je 1,1 milijona.. preberi več →

30 Apr 2018
ponedeljek, 30 aprila, 2018

Izgradnja prizidka k trgovini Hofer v Tolminu – zakoličba

ponedeljek, 30 aprila, 2018

V letošnjem letu bo diskontni trgovec Hofer trgovina d.o.o.  v Tolminu povečal svoje prodajne prostore. V izgradnji je  prizidek na vzhodni strani obstoječe trgovine z živili in neživili. Prodajni prostori se bodo povečali in uredila se bo tudi obstoječa pekarna. Izvajalec gradbenih del je podjetje Strabag d.o.o. iz Ljubljane. Na podlagi gradbenega dovoljenja smo na.. preberi več →

14 Apr 2018
sobota, 14 aprila, 2018

Izgradnja novih parkirišč ob poslovni stavbi KZ Tolmin – geodetski načrt

sobota, 14 aprila, 2018

Kmetijska zadruga Tolmin je bila ustanovljena leta 1992 in pokriva tri severno-primorske občine Tolmin, Kobarid in Bovec, oziroma celo UE Tolmin in še nekaj članov iz Banjške planote iz občine Kanal. Prvotna dejavnost KZ Tolmin je bila odkup mleka in živine, že takoj naslednje leto pa je odprla Kmetijsko trgovino z namenom oskrbe svojih članov… preberi več →