15 Jul 2018
nedelja, 15 julija, 2018

Obnova tolminskega stadiona – geodetski inženiring

nedelja, 15 julija, 2018

V tolminskem športnem parku Brajda se je začela obnova dotrajanega atletsko-nogometnega  stadiona, ki je bil zgrajen pred 35 leti. Dela naj bi končali septembra. Naložba je ocenjena na dober milijon evrov in predstavlja največji projekt v letošnjem proračunu Občine Tolmin, Sredstva za izvedbo bodo črpana iz razpisa Fundacije za šport, iz sredstev, ki jih država.. preberi več →

Družba Poljaktrans, transport in logistika, d. o. o., s sedežem v Poljubinju ima kot osnovno dejavnost prevoz hitro pokvarljivega in ostalega blaga z lastnimi vozili. Dopolnilna dejavnost pa je organizacija prevozov ter posredovanje in druge logistične storitve. V letošnjem letu je v industrijski coni v Poljubinju investirala v izgradnjo novega prizidka poslovnega objekta in ureditev.. preberi več →

Geodetski načrt je ena od osnovnih podlog za izdelavo lokacijskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. Podrobna vsebina, izdelava in uporaba geodetskega načrta je opredeljena v Pravilniku o geodetskem načrtu. Vaščani naselja Hudajužna v občini Tolmin.. preberi več →