Družba Poljaktrans, transport in logistika, d. o. o., s sedežem v Poljubinju ima kot osnovno dejavnost prevoz hitro pokvarljivega in ostalega blaga z lastnimi vozili. Dopolnilna dejavnost pa je organizacija prevozov ter posredovanje in druge logistične storitve. V letošnjem letu je v industrijski coni v Poljubinju investirala v izgradnjo novega prizidka poslovnega objekta in ureditev.. preberi več →

Geodetski načrt je ena od osnovnih podlog za izdelavo lokacijskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. Podrobna vsebina, izdelava in uporaba geodetskega načrta je opredeljena v Pravilniku o geodetskem načrtu. Vaščani naselja Hudajužna v občini Tolmin.. preberi več →

22 Maj 2018
torek, 22 maja, 2018

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v Bovcu – geodetske meritve

torek, 22 maja, 2018

Občina Bovec je za izvedbo projekta ustanovila Javno podjetje za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec, ki bo skrbelo tudi za upravljanje s sistemom. Sistem DOLB v Bovcu bo umeščen v najbolj strnjen del naselja, od industrijske cone do središča mesta. Toplovod bo dolg 1.614 metrov. Skupna vrednost investicije brez DDV je 1,1 milijona.. preberi več →