Za zagotavljanje poplavne varnosti na območjih Občine Škofja loka bodo izdelani hidrološko hidravlični izračuni pretočnosti vodotokov Bukovščica, Suha, Veliki potok, Polinov potok, Mrvečev potok, Suhi potok, Pasjevaška grapa, Hrastniška grapa, Lipnik, Jarčkov graben, Toščeva grapa, Osojska grapa, Bodoljska grapa, Zaplotnica, Zminec, Sopotniška grapa, Petruzova grapa, Sovpat in Krniška grapa v skupni dolžini cca. 16 km… preberi več →

02 Sep 2018
nedelja, 2 septembra, 2018

Ureditev parkirišč pred Šolskim centrom v Tolminu – geodetski načrt

nedelja, 2 septembra, 2018

Preureditev zunanjih površin Šolskega centra  v Tolminu so v zaključni fazi. S to investicijo je Občina Tolmin poleg zunanje ureditve objekta uredilo tudi dosedanji prometni režim pešcev in kolesarjev ter motornega prometa na tem območju. Njen glavni cilj je namreč otrokom zagotoviti varno gibanje na območju ŠC Tolmin. Za izvedbo investicije je v proračunu Občine.. preberi več →

11 Avg 2018
sobota, 11 avgusta, 2018

Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcije ceste Predel – Bovec – geodetski načrt

sobota, 11 avgusta, 2018

V zvezi sanacije regionalne ceste Predel – Bovec se pripravlja projektna dokumentacija PZI. Obravnavano območje sanacije podpornih zidov in rekonstrukcija prometnice se prične v km 11,650, nato cesta poteka po strmem pobočju nad strugo reke Koritnice proti trdnjavi Kluže. Odsek predvidene rekonstrukcije ceste se zaključi pri odcepu za dolino Bavšice pred obnovljeno premostitvijo preko Koritnice.. preberi več →