06 Okt 2018
sobota, 6 oktobra, 2018

Ureditev zunanje okolice ob večnamenskem objektu na Kneži – zakoličba

sobota, 6 oktobra, 2018

V okolici večnamenskega objekta na  Kneži v Baški grapi potekajo gradbena dela v sklopu zunanje ureditve in izgradnje novih parkirnih površin. Gradbena dela opravlja Gradbeno podjetje Posočje d.o.o. iz Tolmina, investitor projekta je Krajevna skupnost Kneža. Pred začetkom del smo na podlagi izdelanega projekta za gradnjo in gradbenega dovoljenja izvedli uradno zakoličbo celotne cestne infrastruktute.. preberi več →

V mesecu oktobru 2018 se je v ulici Brežič pričela izgradnja nove fekalne kanalizacije in zamenjava vodovoda, sanirala se bo tudi lokalna cesta do zaselka Loče. V začetku leta 2017 smo na našem podjetju izdelali ustrezni geodetski načrt za potrebe projektiranja. Po pridobljenem gradbenem dovoljenju za območje obdelave smo pred kratkim izvedli uradno zakoličbo celotne.. preberi več →

30 Sep 2018
nedelja, 30 septembra, 2018

Novo avtobusno postajališče s sanitarijami v naselju Bovec – zakoličba

nedelja, 30 septembra, 2018

Na območju Ledin, v središču Bovca, za kulturnim domom bo v prihodnjih dveh letih zrasel hotel Soča s štirimi zvezdicami. V sklopu nove prometne ureditve se bo poleg krožišča gradilo novo avtobusno postajališče s sanitarijami. Investitor projekta je Občina Bovec. S strani našega podjetja smo pred kratkim izvedli uradno zakoličbo in gradbeno podjetje Konec d.o.o… preberi več →