24 Okt 2018
sreda, 24 oktobra, 2018

Sanacija plazu na lokalni cesti Gorje – Zakriž – geodetske meritve

sreda, 24 oktobra, 2018

Na odseku lokalne ceste iz naselja Gorje v smeri Zakriža v Občini Cerkno potekajo zemeljska dela v sklopu sanacije zemeljskega podora na vozišču. Gre za zelo problematični odsek ceste na plazovitem in neutrjenem terenu. Sanirala se bo hudourniška struga v celoti, uredile se bodo kanalete za odvodnjavanje, postavile naj bi se dve pregradi, kašta in.. preberi več →

10 Okt 2018
sreda, 10 oktobra, 2018

Izgradnja objekta za pripravo pitne vode v Ročinju – zakoličba

sreda, 10 oktobra, 2018

Gradbeno podjetje Konec d.o.o. je v naselju Ročinj pred kratkim začelo z gradbenimi deli na izgradnji objekta za pripravo pitne vode. Investitor projekta je Občina Kanal ob Soči. Za zagotovitev nemotene vodooskrbe vasi Ročinj in konstantno visoko kakovost pitne vode pri uporabnikih je predvidena izvedba nove postaje z ultrafiltracijo, kapacitete 12m3/h. Glavni vir pitne vode,.. preberi več →

06 Okt 2018
sobota, 6 oktobra, 2018

Ureditev zunanje okolice ob večnamenskem objektu na Kneži – zakoličba

sobota, 6 oktobra, 2018

V okolici večnamenskega objekta na  Kneži v Baški grapi potekajo gradbena dela v sklopu zunanje ureditve in izgradnje novih parkirnih površin. Gradbena dela opravlja Gradbeno podjetje Posočje d.o.o. iz Tolmina, investitor projekta je Krajevna skupnost Kneža. Pred začetkom del smo na podlagi izdelanega projekta za gradnjo in gradbenega dovoljenja izvedli uradno zakoličbo celotne cestne infrastruktute.. preberi več →