02 Dec 2018
nedelja, 2 decembra, 2018

Izgradnja nove komunalne opreme stanovanjske pozidave v Modreju – zakoličba

nedelja, 2 decembra, 2018

Na območju OPPN Stanovanjske zazidave Modrej se je začela izgradnja nove komunalne infrastrukture. Parcele na območju dveh hektarjev bodo tako v kratkem komunalno opremljene in izgradnja enajst novih stavb se bo lahko nadaljevala. Na podlagi projekta za izvedbo izvajamo zakoličbo celotne cestne in komunalne infrastrukture. Izvajalec gradbenih del je podjetje Erik Sever s.p. iz Dobravelj… preberi več →

28 Nov 2018
sreda, 28 novembra, 2018

Kontrolne geodetske meritve struge reke Soče

sreda, 28 novembra, 2018

Na več lokacijah območja reke Soče smo opravili kontrolne geodetske meritve obstoječega stanja. Na podlagi uredbe o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Soče, štirje samostojni podjetniki iz posoške doline v sklopu svoje dejavnosti na reki Soči izvajajo odvzem in skladiščenje naplavin, pripravljajo frakcije peska in urejajo in vzdržujejo objekte za dostop oziroma dovoz do.. preberi več →

02 Nov 2018
petek, 2 novembra, 2018

Nova prometna ureditev dveh križišč v naselju Modrejce – geodetski načrt

petek, 2 novembra, 2018

Občina Tolmin namerava v sklopu sprememb Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Most na Soči preurediti dve križišči v naselju Modrejce. Obravnavano je križišče lokalne ceste iz smeri Modrejc in regionalne ceste Most na Soči – Kozaršče in križišče v smeri naselja Modrejc in poti ob jezeru. Križišče naj bi se spremenilo v krožišče in tako.. preberi več →