11 Mar 2017
sobota, 11 marec, 2017

Novo kanalizacijsko omrežje v naselju Slap pri Vipavi – zakoličba

sobota, 11 marec, 2017

V kratkem bodo v naselju Slap pri Vipavi potekala gradbena dela v sklopu izgradnje nove fekalne in meteorne kanalizacije. Investitor projekta je občina Vipava. Na podlagi izdelanega projekta za gradnjo smo izvedli zakoličbo komunalnih vodov in novo cestno infrastrukturo skozi naselje. V času gradnje bomo izvajali vse potrebne geodetske meritve in na podlagi le teh.. preberi več →

Naše obstoječe in nove stranke obveščamo, da smo pisarno našega podjetja GEOKONFIN Geodetske storitve d.o.o. v občini Nova Gorica preselili v nove prostore. Geodetska pisarna se nahaja na naslovu Kidričeva ulica 20 in sicer v prvem nadstropju poslovne stavbe. Če potrebujete kakovostne in celovite geodetske storitve kot so ureditev meje, izravnava meje, parcelacija, označitev meje.. preberi več →

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je v decembru 2016 razpisalo javno naročilo za izdelavo PZI nadomestne gradnje mostu v km 0,660 in nadomestne gradnje prepusta v km 0,790 oba čez Mlečni potok v naselju Podbrdo. Most in prepust na navedenem odseku sta močno dotrajana in potrebna nujne prenove. Za pripravo ustrezne projektne.. preberi več →