08 Apr 2017
sobota, 8 april, 2017

Vizualizacija projektirane nove obvoznice v Tolminu – geodetski načrt

sobota, 8 april, 2017

Ministrstvo za infrastrukturo, direkcija RS za infrastrukturo je v mesecu februarju 2016 izdala javno naročilo za izdelavo projekta PGD ( projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ) in PZI ( projekt za izvedbo ) za obvoznico Tolmin. Predmet projektne naloge je izdelava omenjenih projektov v skladu s prejeto uredbo o državnem prostorskem načrtu obvoznice Tolmin v.. preberi več →

26 Mar 2017
nedelja, 26 marec, 2017

Ureditev prostorov v objektu Beethovnova 3 v Ljubljani – geodetski načrt

nedelja, 26 marec, 2017

Ministrstvo za javno upravo RS je v letu 2016 izdalo javni razpis, katerega predmet je izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorov v objektu Beethovnova 3 v Ljubljani. Namen investicije je ureditev poslovnih, pisarniških prostorov za potrebe državne uprave, preprečitev nadaljnjega propadanja objekta z vidika gospodarnega ravnanja z nepremičnim premoženjem v državni lasti in zagotavljanje energetske.. preberi več →

18 Mar 2017
sobota, 18 marec, 2017

Nov mladinski hotel v Bovcu – evidentiranje stavbe

sobota, 18 marec, 2017

Podjetje Wood-Forest Group iz Češke je od Občine Bovec po potresu kupilo obnovljeno in dokončano stavbo in jo preuredilo v mladinski hotel. Gradbeno obrtniška dela na objektu in ureditev okolice je  zaključena. Za pripravo projekta izvedenih del in pridobitev uporabnega dovoljenja smo na našem podjetju pred časom izdelali geodetski načrt novega stanja. Novi lastnik je.. preberi več →