18 Apr 2017
torek, 18 aprila, 2017

Prizidek k poslovni stavbi Kmetijske zadruge Tolmin – geodetski načrt

torek, 18 aprila, 2017

Kmetijska zadruga Tolmin je bila ustanovljena leta 1992 in pokriva tri severno-primorske občine Tolmin, Kobarid in Bovec, oziroma celo UE Tolmin in še nekaj članov iz Banjške planote iz občine Kanal. Prvotna dejavnost KZ Tolmin je bila odkup mleka in živine, že takoj naslednje leto pa je odprla Kmetijsko trgovino z namenom oskrbe svojih članov… preberi več →

13 Apr 2017
četrtek, 13 aprila, 2017

Sanacija mostu čez hudournik v Podselu – zakoličba in geodetski načrt

četrtek, 13 aprila, 2017

V mesecu aprilu 2017 so se začela gradbena dela na rekonstrukciji mosta čez hudournik pri Podselu, na glavni cesti G2-103/1008 Ušnik – Plave v km 3.000. Zaradi poškodbe mostu je bil promet na tem odseku ceste močno oviran. Podjetje MAP TRADE d.o.o. iz Slovenske Bistrice je na podlagi izdelanega projekta za gradnjo pričelo s sanacijo… preberi več →

08 Apr 2017
sobota, 8 aprila, 2017

Vizualizacija projektirane nove obvoznice v Tolminu – geodetski načrt

sobota, 8 aprila, 2017

Ministrstvo za infrastrukturo, direkcija RS za infrastrukturo je v mesecu februarju 2016 izdala javno naročilo za izdelavo projekta PGD ( projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ) in PZI ( projekt za izvedbo ) za obvoznico Tolmin. Predmet projektne naloge je izdelava omenjenih projektov v skladu s prejeto uredbo o državnem prostorskem načrtu obvoznice Tolmin v.. preberi več →