Občina Idrija je kot investitor del na podlagi javnega naročila konec maja 2016 uspešno zaključila ureditev Mrakove ulice v naselju Idrija. Ureditev je zajemala rekonstrukcijo vozišča in zidov, obnovo vodovoda in kanalizacije ter polaganje optike. Izvajalec gradbeih del je bilo podjetje SGP Zidgrad Idrija d.d. . Tekom izvajanja del je podjetje Petrol Petrol d.d. polagal.. preberi več →

Nesojeni dom starejših občanov in varovana stanovanja v Vrtojbi so pred dobrim letom postala last Družbe za upravljanje terjatev bank. Družba za upravljanje terjatev bank je na dražbi kupila stavbi in pripadajoča zemljišča v velikosti 11.000 kvadratnih metrov Zavoda za izgradnjo socialnega centra Vrtojba. Novi lastnik je poskrbel za evidentiranje stavb v uradne evidence in.. preberi več →

21 Maj 2016
sobota, 21 maja, 2016

Kanalizacijsko omrežje v zaselku Pikči pri Dobravljah – geodetski načrt

sobota, 21 maja, 2016

Občina Ajdovščina, kot investitor projekta je na podlagi javnega naročila v letošnjem letu pristopila k izgradnji meteorne kanalizacije Vipavski Križ – Male Žablje in Kanalizacija Pikči – Kozja para. Projekt zajema izgradnjo meteornega kanala za odvodnjavanje meteornih vod z naselja Vipavski Križ – Male Žablje in fekalne kanalizacije za zaselek Pikči ter Kozja Para. V.. preberi več →