24 Jun 2016
petek, 24 junija, 2016

Naš sodelavec Tine Zidarič uspešno opravil izpit za odgovornega geodeta

petek, 24 junija, 2016

Naš sodelavec Tine Zidarič, univ.dipl.inž.geod. je v mesecu Aprilu 2016 na Inženirski zbornici v Ljubljani uspešno opravil izpit iz geodetske stroke za naziv odgovornega geodeta. Izpit je bil opravljen na podlagi pravilnika, ki določa pogoje in način opravljanja izpita za posameznike, ki se želijo kot odgovorni geodeti vpisati v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici.. preberi več →

22 Jun 2016
sreda, 22 junija, 2016

Sanacija podpornih zidov in vozišča v naselju Tolmin – geodetskie meritve

sreda, 22 junija, 2016

Na odseku ceste med glavnim semaforiziranim križiščem in trgovinski coni v naselju Tolmin so od septembra 2015 potekala gradbena dela na sanaciji podpornega zidu nad cesto med obema ovinkoma in širjenje ter urejanja cestišča. V drugi fazi je sledilo še širjenje ceste z rušenjem zidov na obeh straneh odseka med Ficovim klancem in stavbo občinske.. preberi več →

19 Jun 2016
nedelja, 19 junija, 2016

Obvoznica Na Plavžu skozi naselje Železniki – geodetski načrt

nedelja, 19 junija, 2016

Na podlagi predhodno izdelane projektne dokumentacije IDP preložitve regionalne ceste R2-402/1075 Podrošt – Češnjica, skozi naselje Železniki je v izdelavi projektna dokumentacija PGD. Dolžina trase novogradnje oz. preložitev ceste je v dolžini 950 m. Projekt zajema izgradnjo obvoznice, ureditev križišč in priključkov, opornih in podpornih konstrukcij, ureditev obcestnega in odvodnega prostora, prestavitev in ureditev objektov.. preberi več →