Mestna občina Nova Gorica kot upravljavec občinskih cest vodi evidenco o občinskih cestah in objektih na njih. Na podlagi sprejetega odloka o kategorizaciji občinskih cest ( in kolesarskih poti) v Mestni občini Nova Gorica so občinske ceste določene po kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa. Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (LC) in javne poti (JP).

Pravna podlagi sta Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (UR.l. RS, št. 49/1997, 113/2009, 109/2010-ZCes-1), in Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US).

Mestna občina Nova Gorica pripravlja predlog sprememb kategorizacije občinskih cest. Podlago za spremembo kategorizacije pripravlja podjetje LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.. V predlogu za spremembe so tudi na novo kategorizirane občinske javne poti, ki se priključujejo na državne ceste. Za nove priključke kategoriziranih javnih poti na državne ceste je potrebno pridobiti soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste na podlagi izdelane projektne dokumentacije, ki jo pripravlja projektantka Nataša Rijavec iz podjetja NARIS, RAZISKOVANJE, INŽENIRING, SVETOVANJE, NATAŠA RIJAVEC S.P..

Geodetski načrt

Naše podjetje je po naročilu Mestne občine Nova Gorica  izdelalo geodetske načrte za pripravo projektne dokumentacije na območju priključkov predlaganih kategoriziranih javnih poti na državne ceste na osmih lokacijah, predvidenih pa je še šest lokacij.  Pri izdelavi geodetskih načrtov tesno sodelujemo s projektantko Natašo Rijavec.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja