06 Jul 2015
ponedeljek, 6 julija, 2015

Geodetski načrt, rekonstrukcije ceste Bača pri Modreju – Dolenja Trebuša

ponedeljek, 6 julija, 2015

Geodetski načrt

Direkcija RS za ceste je s prvo fazo celovite rekonstrukcije državne ceste na 6,5 kilometrskem odseku Bača pri Modreju – Dolenja Trebuša začela marca 2013. Projekt, ki ga pretežno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, bo predvidoma zaključen oktobra v tem letu. Na odseku ceste skozi naselje Idrija pri Bači v smeri Slapa ob Idrijci v dolžini 1650 metrov je izvajalsko podjetje SGP Zidgrad Idrija d.d. iz Idrije z gradbenimi deli v večini zaključilo. Za pripravo projekta izvedenih del je naše podjetje izdelalo geodetski načrt novega stanja cestišča z vso pripadajočo cestno infrastrukturo.

Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov nad, pod in na zemeljskem površju, z upoštevanjem kartografskih pravil v pomanjšanem merilu, podatkov iz uradnih evidenc ter drugih podatkov, ki so pomembni pri prostorskem načrtovanju, projektiranju in graditvi. Predstavlja osnovo za izdelavo planskih dokumentov ter projektne in tehnične dokumentacije, ki sta podlaga za posege v prostor. Kvalitetno izdelan geodetski načrt je predpogoj za dobro izdelano dokumentacijo. Gre za prikaz dejanskega stanja terena, kjer so neposredno izmerjeni podatki in podatki iz evidenc ter drugih virov usklajeni. Geodetski načrt sestavljata grafični prikaz in certifikat.

Glede na namen uporabe ločimo:
– geodetske načrte za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta,
– geodetske načrte novega stanja zemljišča (izvedejo se po končani gradnji za pridobitev uporabnega dovoljenja)
– geodetske načrte za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja