08 Nov 2013
petek, 8 novembra, 2013

Geodetski načrt, premostitev Poldanovške grape in Trebuščice

petek, 8 novembra, 2013

Ob obilnem deževju v zadnjem obdobju so povečani vodotoki na območju Gorenje Trebuše povzročili veliko materijalno škodo na voziščih, mostovih in brežinah vodotokov. Sotočje Poldanovske grape in potoka Trebuščice se je v letošnjem letu v večini že saniralo s kamnitimi zložbami, mostovi pa so ostali močno poškodovani. Podjetje Hydrotech d.o.o. iz Nove gorice je po naročilu Občine Tolmin pridobilo projektno nalogo v zvezi sanacije, premostitve Poldanovške grape in Trebuščice. Za potrebe projektiranja območja ureditve je naše podjetje izdelalo detaljni geodetski načrt obstoječega stanja.

Geodetski načrt je ena od osnovnih podlog za izdelavo lokacijskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji pa je obvezna priloga pri pridobitvi uporabnega dovoljenja. Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. Podrobna vsebina, izdelava in uporaba geodetskega načrta je opredeljena v Pravilniku o geodetskem načrtu.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja