18 Sep 2014
četrtek, 18 septembra, 2014

Geodetski načrt novega stanja – ureditev Kosovelove in Prešernove ulice v Tolminu

četrtek, 18 septembra, 2014
geodetski načrt

V Tolminu se končuje sanacija Prešernove in Kosovelove ulice. Izvajalec gradbenih del, Erik Sever s.p. iz Dobravelj je z deli začel v začetku letošnjega leta, pred kratkim pa ulici dobivata novo podobo. V obeh ulicah je investicija Občine Tolmin vsebovala izgradnjo novega vodovoda in kanalizacije, uredili so se pločniki in javne razsvetljava ter nazadnje nova asfaltacija. Prešernova ulica, ki vodi proti vrtcu, zdravstvenemu domu in blagovnici sedaj kaže lepšo in varnejšo podobo.V obeh ulicah so za varnost pešcev poskrbeli s pločniki, v Kosovelovi ulici pa so dodatno zarisali tudi kolesarsko stezo.
Gradbeni nadzor nad celotnim projektom je izvajal Elektrograd Branko Uršič s.p. iz Tolmina. Naše geodetsko podjetje je na gradbišču izvajalo vsa potrebna geodetska dela in sicer zakoličba celotne cestne infrastrukture. Po končanih gradbenih delih smo za potrebe izdelave projekta izvedenih del in tehničnega pregleda izdelali tudi geodetski načrt novega stanja.

Geodetski načrt

Geodetski načrt v pomanjšanem merilu prikazuje podatke o dejanskem stanju na, pod in nad zemljiščem. Podatki prikazani s topografskimi znaki iz topografskega ključa: felief, raba zemljišč, vodovje, rastlinstvo, stavbe, komunalni vodi, zemljiške parcele, …

Geodetski načrt je sestavljen iz: grafičnega prikaza geodetskega načrta in certifikata geodetskega načrta, ki je potrdilo odgovornega geodeta, da je geodetski načrt izdelan v skladu s predpisi in za namen uporabe.

Geodetski načrt se izdela kot del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, geodetski načrt novega stanja zemljišča pa je obvezna priloga za  pridobitev uporabnega dovoljenja.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja