27 Mar 2015
petek, 27 marca, 2015

Geodetski načrt – Etiketa tiskarna Žiri d.d.

petek, 27 marca, 2015

Geodetski načrt

Podjetje Etiketa, tiskarna d.d. Žiri se pri svojem poslovanju dokazuje v tiskarstvu. Že več generacij izdelujejo kakovostne proizvode, prizadevajo si za odličnost ter prilagodljivost na trgu in novim naprednim idejam. Podjetje trenutno zaposluje okoli 220 delavcev, sodi med dobro stoječa podjetja v Poljanski dolini. V sklopu širitve delovnega procesa se je vodstvo podjetja odločilo za investicijo izgradnje prizidka k obstoječim proizvodnim prostorom. Investicija celotne gradnje je znašala okoli 650.000 €. V mesecu septembru 2014 smo izvedli uradno zakoličbo prizidka in gradbeno podjetje SGP Zidgrad Idrija je intevzivno pristopilo k izgradnji. V mesecu marcu 2015 so gradbena dela v večini končana. Za potrebe izdelave projekta izvedenih del in uporabnega dovoljenja je naše podjetje izdelalo geodetski načrt novega stanja.

Geodetski načrt je ena od osnovnih podlog za izdelavo lokacijskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. Podrobna vsebina, izdelava in uporaba geodetskega načrta je opredeljena v Pravilniku o geodetskem načrtu.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja