18 Dec 2013
sreda, 18 decembra, 2013

Geodetski načrt obstoječega stanja ceste Tolmin – Dolje

sreda, 18 decembra, 2013

Naše podjetje je v mesecu Septembru 2013 izdelalo geodetski načrt obstoječega stanja lokalne ceste Tolmin – Dolje v dolžini 140 metrov. Na podlagi meritev sta se razširila dva nevarna ovinka saj je bilo srečevanje vozil in pešcev na tej relaciji zelo nevarno.  Občina Tolmin je v kratkem pridobila ustreznega projektanta za izdelavo idejnega načrta za celotno ureditev ceste in pločnika od Petelinca do vasi Dolje. Izbrano je bilo projektantsko podjetje Biro črta d.o.o. iz Šempasa. Na podlagi njihovega naročila je našo podjetje nadaljevalo izmero navedenega odseka ceste in izdelalo geodetski načrt obstoječega stanja v dolžini 1350m za potrebe projektiranja.

Občina Tolmin

Tolminska občina leži v severozahodnem delu Slovenije, v spodnjem delu Zgornjega Posočja, ki ga tvorita še občini Kobarid in Bovec. Središče občine predstavlja Tolminska kotlina, ki je stičišče štirih dolin: doline Soče proti Kobaridu, doline Soče proti Kanalu in Novi Gorici, doline Idrijce in Baške grape. Del občine leži v Triglavskem narodnem parku. Občina Tolmin je bila ustanovljena 21. decembra 1994. Upravno središče in sedež občine je naselje Tolmin, ki leži na nadmorski višini 200 m. Občina obsega 382,3 km² – na tem območju je 72 naselij in 23 krajevnih skupnosti.

Po zadnjih razpoložljivih podatkih podatkovnega portala SI-Stat Statističnega urada Republike Slovenije ima občina Tolmin 11.702 prebivalca (stanje po 30. 6. 2009).

Občina Tolmin je članica Združenja občin Slovenije (ZOS) in Skupnosti občin Slovenije (SOS), ki sta največji reprezentativni združenji lokalnih skupnosti Slovenije. ZOS in SOS sta uradna zastopnika interesov občin v odnosu do državnih institucij in opravljata za svoje člane vrsto nalog. Poleg zastopanja interesov pripravljata stališča in predloge občin pri sklepanju kolektivnih pogodb, organizirata razprave o dokumentih ipd. (Vir: Občina Tolmin http://www.tolmin.si)

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja