10 Okt 2015
sobota, 10 oktobra, 2015

Geodetski inženiring, nordijski center Planica

sobota, 10 oktobra, 2015

V okviru 2c. faze izgradnje Nordijskega centra Planica  se intenzivno gradijo nove tekaške proge, ki bi bodo povezane s tekaškimi progami proti Podkorenu in Kransjki gori na severu ter proti Tamarju na jugu. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Gradbena dela so trenutno v polnem teku. Na zakoličeni trasi prog so drevesa in podrast v večini odstranjena, izvajalci zemeljskih in gradbenih del iz dneva v dan vidno napredujejo. Našemu podjetju GEOKONFIN d.o.o. je bil na obsežnem odseku tekaških prog in izgradnji mostov za prečkanje prog ter ureditev dveh večjih hudournikov dodeljen geodetski inženiring. Na celotni trasi izvajamo zakoličbo in pred gradbenimi posegi dopolnjujemo geodetski načrt obstoječega stanja kateri bo služil za obračun kubatur izkopov in nasipov ter končnega obračuna izvedenih del. Ob zaključku celotnega projekta sledi še geodetski načrt novega stanja za potrebe izdelave projekta izvedenih del.

Geodetski inženiring

Sem spadajo geodetske storitve, ki so nujno potrebne pri gradnji vsakega večjega projekta, tako v fazi priprave na gradnjo, v fazi gradnje in po končani gradnji. Take storitve imajo običajno specifično vsebino in zahtevano natančnost, katero se običajno dogovori s projektanti, odgovornimi na objektu ali izvajalci. Sem spadajo geodetski načrt, kot sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega ali uporabnega dovoljenja, izdelava načrta geodetskih del, vzpostavitev lokalnih geodetskih mrež, kot osnove vsem nadaljnjim zakoličbam, izdelava zakoličbenega načrta, zakločbe posameznih faz gradnje, kontrola izvedenih del, geodetski nadzor, merjenje premikov, posedanj …, geodetski inženiring.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja