22 Jul 2018
nedelja, 22 julija, 2018

Rekonstrukcija ceste Dolenja Trebuša – Želin – geodetski inženiring

nedelja, 22 julija, 2018

V mesecu Novembru 2016 se je začela II. Faza obnove glavne ceste Dolenja Trebuša – Želin z od km 5,340 do km 7,040. Dela so potekala v območju ceste (cestni svet in varovalni pas), obsegala pa bodo:

 • ureditev zgornjega ustroja vozišča
 • rekonstrukcijo vozišča v krivinah
 • ureditev horizontalnih elementov ceste
 • ureditev odvodnjavanja
 • ureditev hodnikov za pešce
 • ureditev avtobusnih postajališč
 • sanacijo in izvedba novih podpornih in opornih konstrukcij
 • izvedbo novih in sanacija obstoječih prepustov
 • zaščito in ureditev komunalnih vodov
 • ureditev in zaščita brežin
 • obnovitev prometne signalizacije
 • ureditev hudourniških strug

Izvajalec gradbenih del podjetje SGP Zidgrad d.o.o. iz Idrije je v zaključni fazi izvedbe. Na navedenem odseku se je cestišče razširilo, saniralo brežine, uredilo odvodnjavanje, postavilo nova avtobusna postajališča, počivališča, priključke in uredilo javno razsvetljavo.

Našemu podjetju Geokonfin d.o.o. je  bil na navedenem odseku ceste dodeljen geodetski inženiring. Na celotni trasi smo na podlagi izdelanega projekta izvajali zakoličbo cestne infrastrukture in kontrolnih meritev med gradnjo. Ob zaključku celotnega projekta smo izdelali še geodetski načrt novega stanja za potrebe izdelave projekta izvedenih del in izvedli vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja