Označitev meje

Označitev meje

Izvede se takrat, ko so bila mejna znamenja uničena ali razmejitev v postopku ureditve ni bila zamejičena, meja ali njen del pa je že urejen in se na zahtevo lastnika parcele označi v naravi z mejniki na podlagi podatkov zemljiškega katastra. Postopek označitve meje izvede geodetsko podjetje, katero obvesti lastnike sosednjih parcel o terminu izvedbe ureditve meje.

Sorodne storitve