Določitev zemljišča pod stavbo

Določitev zemljišča pod stavbo

V postopku določitev zemljišča pod stavbo se evidentira (vriše) objekt v zemljiški kataster. Ta postopek je nujen za pridobitev hišne številke (nove gradnje). Če ima objekt gradbeno dovoljenje, se vriše tudi funkcionalno zemljišče (dvorišče), ki pripada objektu. Zemljišče pod stavbo se v zemljiški kataster evidentira na zahtevo lastnika zemljišča, imetnika oz. imetnice stavbne pravice, ali investitorja oz. investitorke gradnje.

Če na zemljišču stoji večstanovanjska stavba, lahko zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo vloži tudi lastnik oz. lastnica stavbe ali dela stavbe, uporabnik oz. uporabnica stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe.

Kdaj določiti zemljišče pod stavbo?

  • ko želite, da se novozgrajeni objekt vpiše v uradne evidence (v kataster stavb in v zemljiško knjigo)
  • ko želite parceli spremeniti vrsto rabe zemljišča v zemljišče pod gradbenim objektom
  • pred vpisom stavbe v kataster stavb
  • ko se zaradi izbrisa stavbe ali dela stavbe spremenijo podatki o zemljišču pod stavbo

Zakaj določiti zemljišče pod stavbo?

  • da boste lahko pridobili hišno številko
  • da boste lahko uredili etažno lastnino v večstanovanjski stavbi
  • da boste lahko vpisali stavbo v kataster stavb in svojo lastnino v zemljiško knjigo
  • da boste z vašo nepremičnino lahko sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava, hipotekarni kredit…

 

Sorodne storitve