12 Avg 2015
sreda, 12 avgusta, 2015

Geodetske storitve – kataster grobov na pokopališčih, Občina Idrija

sreda, 12 avgusta, 2015
geodetske storitve

Občina Idrija je v letu 2014 izdala odlok o pokopališki dejavnosti in urejanju pokopališč ter pogrebni dejavnosti na območju njihove občine. Odlok predpisuje, da mora vsako pokopališče imeti pokopališki kataster, ki vsebuje podatke o pokopaliških oddelkih, oznakah grobov in vrstah grobov. Vsako pokopališče mora imeti tudi načrt pokopališča, iz katerega so razvidni vsi pomožni objekti in vsa komunalna infrastruktura. Za vsako pokopališče mora biti urejena evidenca grobov, iz katere so razvidni podatki o oznaki groba in njegovem najemniku, pokopanih osebah ter datumu pokopa in vrsti pokopa. Za izvajanje te dejavnosti skrbi javno podjetje Komunala Idrija.

Geodetske storitve

Naše podjetje GEOKONFIN geodetske storitve d.o.o. je pred kratkim izdelalo detalni geodetski načrt pokopališča na Vojskem, Godoviču in Zavratcu, sledijo še pokopališča v naselju Črni Vrh nad Idrijo, Gore in Ledine. Za vse lokacije smo izdelali ustrezen elaborat geodetske storitve, kateri bo podlaga za izvajanja odloka.

V podjetju GEOKONFIN geodetske storitve vam na podlagi dolgoletnih izkušenj strokovno svetujemo in opravimo različne geodetske storitve na enem mestu! Izvajamo storitve s področja zemljiškega katastra, katastra stavb in inženirske geodezije, svetovanja na področju urejanja zemljiško katastrskega in zemljiškoknjižnega stanja. Cene geodetskih storitev se obračunajo v skladu s priporočilom cenika geodetskih storitev, ki ga je 16.4.2009 potrdil Upravni odbor Inženirske zbornice Slovenije.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja