18 Apr 2013
četrtek, 18 aprila, 2013

Geodetske meritve, nova brv na reki Soči

četrtek, 18 aprila, 2013
Nova brv na reki Soči
Projektivno in izvajalsko podjetje Projecta d.o.o. iz Ljubljane je naročila geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev nove brvi čez reko Sočo v naselju Soča in rušitve dotrajane obstoječe brvi. Naše geodetsko podjetje Geokonfin d.o.o. iz Tolmina je opravilo detaljne geodetske meritve lokacije nove brvi, gorvodno in dolvodno smo opravili meritve struge reke Soče in ceste Soča – Trenta. Podjetje Hydrotech iz Nove Gorice bo na podlalgi naših podatkov opravilo izračun visokovodne gladine reke Soče.
O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja