29 Okt 2014
sreda, 29 oktobra, 2014

Evidentiranje stavbe OŠ Milojke Štrukelj, Nova Gorica

sreda, 29 oktobra, 2014

Elaborat za vpis zemljišča pod stavbo za evidentiranje v zemljiškem katastru

Osnovna šola Milojke Štrukelj iz Nove Gorice je pri našem podjetju naročila izdelavo elaborata za vpis novejšega prizidka v evidenco katastra stavb. Prizidek skupaj z ostalim delom, ki tudi še nima ustreznega katastrskega vpisa, predstavlja funkcionalno celoto, zato je strokovno pravilno, da se tudi evidentira kot celota. Vodstvu šole smo predlagali, da se sočasno izdela elaborat za vpis celotne stavbe osnovne šole v kataster stavb in elaborat za vpis zemljišča pod stavbo za evidentiranje v zemljiškem katastru. Naš predlog so sprejeli, saj se zavedajo, kako pomembne so urejene evidence o nepremičninah.

Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb

V stavbi osnovne šole Milojke Štrukelj ima nekaj prostorov tudi Gimnazija Nova Gorica, zaradi tega ima elaborat za vpis stavbe v kataster stavb dva dela, večinski del,  del 1, predstavlja prostore Osnovne šole Milojke Štrukelj, del 2 pa predstavlja prostore Gimnazije Nova Gorica. Izdelani elaborat za vpis stavbe v kataster stavb in ustrezno evidentiranje stavbe v evidenci katastra stavb predstavljata podlago za vzpostavitev etažne lastnine na tej stavbi in vpis lastništva v zemljiški knjigi na posameznem delu stavbe.

[fb_button]

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja