16 Jan 2016
sobota, 16 januarja, 2016

Evidentiranje stavb čistilne naprave Idrija

sobota, 16 januarja, 2016

Po končani prenovi čistilne naprave v Idriji je naše podjetje na podlagi naročila podjetja RIKO d.o.o. in s pooblastilom Občine Idrija evidentiralo nove oziroma sanirane objekte v evidenco zemljiškega katastra in evidenco katastra stavb. Investitor gradnje mora skladno z Zakonom o evidentiranju nepremični, Uradni list RS, št.47, 2006) vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb najpozneje v 30 dneh od izvedbe vseh zaključnih gradbenih del. Ob naročilu in ob pripravi na izvedbo storitve smo ugotovili, da so na območju ČN Idrije tudi trije obstoječi objekti, ki še niso evidentirani v uradni evidenci, na kar smo opozorili latnika zemljišča Občino Idrija. Z njihovim naročilom smo v storitev evidentiranja stavb vključili tudi tri že obstoječe objekte in s tem poskrbeli, da so v evidenci zemljiškega katastra in katastra stavbe evidentirani vsi objekti čistilne naprave Idrija

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.


O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja