30 Apr 2014
sreda, 30 aprila, 2014

Euromix d.o.o. in Aidi d.o.o. Nova Gorica – evidentiranje stavbe

sreda, 30 aprila, 2014

Na območju nekdanje tovarne Meblo v Novi Gorici so si svoje poslovne prostore uredila številna podjetja. Območje tovarniških hal je bilo s parcelacijo razdeljeno na posamezne parcele, ki so s kupoprodajnimi pogodbami prešla v last posameznih družb. Z nastavitvijo evidence katastra stavb pa je bila celotnim halam, katere združujejo prostore in seveda lastništva različnih družb, dodeljena ena številka stavbe. Neustreznost takšnega načina evidentiranja so občutile vse družbe, ki si delijo »isto streho«, ko so prejele informativne izračune davka na nepremičnine, saj so bili prikazani kot solastniki iste nepremičnine (stavbe), čeprav vsak poseduje svojo parcelo. Pri reševanju nastalega problema smo pomagali podjetju Euromix d.o.o. in podjetju Aidi d.o.o. tako, da smo opravili katastrski vpis za njuni stavbi in ju tako ločili od skupne stavbe. Na ta način imata podjetji pravilno evidentirano nepremičnino, kar je pogoj za pravilno odmerjen davek na nepremičnine.
Na območju nekdanje tovarne Meblo pa se pojavlja še en problem in sicer vsi poslovni subjekti imajo isti naslov Industrijska 5, kar je moteče za uporabo (novi poštar porabi kar nekaj časa za iskanje) pa tudi pravilno ni. Svoje stranke seveda na to opozorimo in v okviru storitve vpisa stavbe v kataster stavb pri geodetski upravi naročimo hišno številko za poslovno stavbo.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja