12 Dec 2019
četrtek, 12 decembra, 2019

Državna kolesarska povezava na relaciji Spodnji Log – Gorenji Log – geodetski načrt

četrtek, 12 decembra, 2019

Za izdelavo PZI projektne dokumentacije smo na navedeni relaciji v dolžini 1200 metrov in premostitvenega objekta preko vodotoka Vogršček izdelali ustrezni geodetski načrt za potrebe projektiranja in umestitvi nove kolesarke povezave v prostor. Del trase poteka po katastrski občini Lom, del pa po katastrski občini Avče. Uredila se bodo tudi počivališča s predvideno opremo, odvodnjavanje, podporne in oporne konstrukcije, ureditev propustov in voziščne konstrukcije ter ustrezna prometna signalizacija. Na trasi je predviden nov zahteven premostitveni objekt čez vodotok Vogršček. Objekt se nahaja na območju varovane narave, zato ga  bo potrebno uskladiti z Zavodom za varstvo narave.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja