geodetski projekti v letu 2023 podjetja GEOKONFIN d.o.o. Tolmin, Nova Gorica, Cerkno

Gradbena dela na tem odseku sceste o v zaključni fazi. Dela so obsegala zahtevno rekonstrukcijo državne ceste, ureditev kolesarske povezave nad strugo reke Idrijce, ki je celotna na konzoli, in izgradnja novega mosta čez Idrijco ob sedanjem mostu. Ob novih kamnitih podpornih zidovih so se ob strmi brežini postavile tudi lovilne in varovalne mreže. V.. preberi več →

31 Maj 2024
petek, 31 maja, 2024

Ureditev ulice Brunov drevored v Tolminu – geodetski načrt

petek, 31 maja, 2024

Gradbbeno podjetje Zidgrad Idrija d.o.o. iz Idrije je pred kratkim dokončalo gradbena dela na delu ulice Brunov drevored v Tolminu v smeri naselja Dolje. Na odseku ceste v dolžini 180 m se je vgradila nova komunalna oprema ( fekalna in meteorna kanalizacija), postavil se je nov vodovod, telekomunikacijska napeljava, elektrika in javna razsvetljava. Vozišče je.. preberi več →

Ob večjih padavinah potok Kopačnica močno naraste in prestopi bregove ter ogroža brečine kmetijskih površin, cestne in gospodarske infrastrukture. V pripravi je projektna naloga v zvezi poplavne ogroženosti območja v dolžini cca. 2500 m. Za potrebe projektiranja in izvedbo potrebne študije je naše podjetje izvajalo potrebne geodetske meritve na celotnem območju obdelave in sicer izdelava.. preberi več →