09 Jan 2019
sreda, 9 januar, 2019

Nov nadstrešek pri objektu Klavnice živine v Tolminu – geodetske meritve

sreda, 9 januar, 2019

Kmetijska zadruga Tolmin je leta 2007 odkupila poslovne prostore od MIP, d.d., v Tolminu in v njih uredila klavnico za govedo, prašiče, drobnico in kopitarje. Vsa mlada pitana živina vzrejena v Posočju se tako proda preko njihovih prodajnih polic. Precej živine zakoljejo tudi kot uslužnostni zakol za rejce živine. Glavna sezona se začne oktobra in.. preberi več →