Dela na navedenem projektu so bila pred kratkem končana. Investitor je bila Občina Tolmin, izvajalec gradbenih del pa podjetje SGP Zidgrad iz Idrije. Uredili so se pločniki in prehodi za pešce, priključki na cesto so sedaj bolj pregledni. Na obravnavanem delu ceste so se uredila štiri križišča oziroma priključki na prednostno prometnico in opremljena so.. preberi več →

Na več lokacijah regionalne ceste na relaciji Kobarid – Predel trenutno poteka izgradnja več avtobusnih postajališč. Do sedaj za varno ustavljanje avtobusov na voziščih, vstopanje in izstopanje potnikov iz vozil ni bilo poskrbljeno. Ob vozišču se bodo uredila vstopna in izstopna mesta na dveh lokacijah v naselju zgornja Žaga, Srpenici in Logu pod Mangartom ter.. preberi več →

21 Apr 2019
nedelja, 21 april, 2019

V pripravi je idejni projekt za nova stanovanja v Tolminu – geodetske meritve

nedelja, 21 april, 2019

V lokalnem okolju občine Tolmin je nujno potrebno ustvariti pogoje, preko katerih bo moč mlade zadržati v občini. Z različnimi ukrepi stanovanjske politike je treba preprečiti odliv mladih. Spodbujati jih je potrebno za bivanje in zaposlovanje v lokalnem okolju, zato je potreba po novih stanovanjih v Tolminu zelo velika. V ta namen je Občina Tolmin.. preberi več →