Na brežinah glavne ceste Spodnja Idrija – Godovič od km 4,920 do km 7,959 je podjetje Kaskader d.o.o. iz Idrije in  Bakti, Miha Doles s.p. iz Žiganje vasi izvajalo montažo zaščitnih mrež in lovilnih ograj. Na celotnem odseku v Zali namreč prihaja do padajočega kamenja na vozišče in ta poseg je bil zaradi varnosti udeležencev.. preberi več →

10 Sep 2023
nedelja, 10 septembra, 2023

Ureditev komunalne opreme na Tolminski grad – geodetske meritve

nedelja, 10 septembra, 2023

Občina Tolmin kot investitor tega projekta namerava do Tolminskega gradu na Kozlovem robu urediti novo komunalno opremo. Iz vzhodne strani Kozlovega roba se bo uredil nov vodovod,kanalizacija, elektrika in telekomunikacijski vod. V nadaljevanju se bo v sklopu projekta obnovil zahodni del grajskih ruševin, v severozahodnem stolpu bo postavljena stalna razstava Tolminskega muzeja. Na mestu nekdanje.. preberi več →

Porečje vodotoka Badaševica je z vidika poplavne nevarnosti in posledično ogroženosti naselja Koper zelo izpostavljeno območje. Kljub ukrepom v preteklosti je naselje še vedno poplavno ogroženo. V pripravi je projektna dokumentacija »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper«. Dokumentacija bo vsebovala celovite analize poplavne nevarnosti, ogroženosti, določitve ciljev zmanjševanja poplavne ogroženosti ter.. preberi več →