Ob večjih padavinah potok Kopačnica močno naraste in prestopi bregove ter ogroža brečine kmetijskih površin, cestne in gospodarske infrastrukture. V pripravi je projektna naloga v zvezi poplavne ogroženosti območja v dolžini cca. 2500 m. Za potrebe projektiranja in izvedbo potrebne študije je naše podjetje izvajalo potrebne geodetske meritve na celotnem območju obdelave in sicer izdelava.. preberi več →

30 Jan 2024
torek, 30 januarja, 2024

Ureditev dela ulice Brunov drevored v Tolminu – geodetske meritve

torek, 30 januarja, 2024

Gradbeno podjetje Zidgrad Idrija d.o.o. iz Idrije je začelo z gradbeni deli na delu ulice Brunov drevored v Tolminu v smeri naselja Dolje. Na odseku ceste v dolžini 180 m se bo vgradila nova komunalna oprema ( fekalna in meteorna kanalizacija), postavil se bo nov vodovod, telekomunikacijska napeljava, elektrika in javna razsvetljava. Vozišče se bo.. preberi več →